เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งการโอนเงินบุคลากร+ครูถ่ายโอน,สนับสนุนศูนย์เด็ก,สถานีสูบน้ำไฟฟ้า ประจำเดือน สค.52 (โอน 26 สค.52) [ 27 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1199 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2552 (เงินเข้า 14 สค.52) [ 27 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 2325 
 
เปลี่ยนสถานทื่ตรวจการวางระบบควบุมภายใน 24 ส.ค.52 [ 20 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1261 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี พ.ศ.2547-2551 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. [ 19 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 3739 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา งวด 3 (สค.-กย.52) โอน 11 สค.52 [ 19 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1118 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบการวางระบบควบคุมภายใน 2552 [ 19 ส.ค. 2552 ]    อ่าน 1564 
 
<< หน้าแรก...     528      529      530      531     (532)     533      534      535      536     ....หน้าสุดท้าย >> 537
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org