เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำและเงินควบ (ครั้งที่ 2) [ 1 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1396 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 1 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 3441 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 27 ม.ค.55) [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1327 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2555 [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1701 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2555 [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1496 
 
มติ ก.อบต.ครั้งที่ 1-55 ปรับแผนอัตรากำลัง  [ 27 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2126 
 
<< หน้าแรก...     479      480      481      482     (483)     484      485      486      487     ....หน้าสุดท้าย >> 561
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org