เลือกหมวดหนังสือ :
จัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1474 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2554 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น  [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 2427 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปี 2555 งวดที่ 1  [ 30 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 2363 
 
แจ้งการโอนเงินบุคลากรและครูถ่ายโอน (โอน 24 พย.54) [ 24 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1089 
 
การรายงานประมาณการเงินเดือน สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน(เฉพาะบุคลากรถ่ายโอน) [ 23 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1113 
 
แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน อปท. [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 2899 
 
<< หน้าแรก...     473      474      475      476     (477)     478      479      480      481     ....หน้าสุดท้าย >> 548
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org