เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2553 [ 29 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 778 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2553 [ 27 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 882 
 
การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 27 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 869 
 
ขอให้นำส่งเงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 14 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1089 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การคลัง บัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2554 [ 12 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1321 
 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 5456 
 
<< หน้าแรก...     473      474      475      476     (477)     478      479      480      481     ....หน้าสุดท้าย >> 512
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org