เลือกหมวดหนังสือ :
การรายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๑  [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
 
ขอเชิญร่วมปลูกป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 108 
 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม2 หลักสูตร [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 134 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 477
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org