เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 141 
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( Video conference) ทั่วประเทศ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
* ด่วนที่สุด* โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม KidDiary องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ\" [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 129 
 
**ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 537
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org