เลือกหมวดหนังสือ :
***ด่วนที่่สุด*** ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
 
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบอย่างเคร่งครัด [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 7/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 316 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 113 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 492
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org