เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงวดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 125 
 
***ด่วนที่สุด*** การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การยกระดับและการพัฒนาการท่อเงที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
แจ้งการโอนเงินขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 512
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org