เลือกหมวดหนังสือ :
การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 47 
 
รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5-61  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 290 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบต. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 181 
 
***ด่วนที่สุด*** การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ((School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 88 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 477
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org