เลือกหมวดหนังสือ :
สำนักงบประมาณแจ้งการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและรองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดย อปท. [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 492
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org