เลือกหมวดหนังสือ :
***ด่วนที่สุด*** การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง \"กล้องวงจรปิด\" [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
**ด่วนที่สุด**เตรียมการดำเนินการฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัด อปท. ปีการศึกษา 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 4 H ปีการศึกษา 2560 [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
 
**ด่วนที่สุด จัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS  [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 112 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 512
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org