เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12-58 [ 1 ธ.ค. 2558 ]  
 
(แก้ไข) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2558 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 35) พ.ศ.2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]  
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11-58 [ 6 พ.ย. 2558 ]  
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่ง ฯ ของ อบต. [ 29 ก.ย. 2558 ]  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-58 จำนวน 4 ประกาศ [ 29 ก.ย. 2558 ]  
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-58 [ 29 ก.ย. 2558 ]  
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9-58 (เพิ่มเติม) [ 3 ก.ย. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [11]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org