เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9-59 [ 23 ก.ย. 2559 ]  
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8-59 [ 5 ก.ย. 2559 ]  
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7-59 [ 3 ส.ค. 2559 ]  
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6-59 [ 4 ก.ค. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ พ.ศ. 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [18]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org