เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
**ด่วนที่สุด**การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 26 ก.ย. 2559 ]  
 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-plan) ประจำปี 2560 (แผนพัฒนาสามปี) [ 26 ก.ย. 2559 ]  
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9-59 [ 23 ก.ย. 2559 ]  
 
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน [ 23 ก.ย. 2559 ]  
 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 21 ก.ย. 2559 ]  
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(14 ก.ย.2559) [ 15 ก.ย. 2559 ]  
 
แผนที่การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [272]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org