เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2559 ]  
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]  
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-59 [ 27 ต.ค. 2559 ]  
 
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 27 ต.ค. 2559 ]  
 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 [ 26 ต.ค. 2559 ]  
 
เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินฝากคลังที่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS [ 26 ต.ค. 2559 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 20 ต.ค. 2559 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือ [ 19 ต.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [273]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org