เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็๋นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 ธ.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ"สายธารพระบารมี ครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ" [ 9 ธ.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ [ 9 ธ.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 8 ธ.ค. 2559 ]  
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล [ 8 ธ.ค. 2559 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 8 ธ.ค. 2559 ]  
 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ [ 2 ธ.ค. 2559 ]  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 2 ธ.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [278]
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org