ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2555 เวลา 13.18 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 3110 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org