ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งให้ อปท. บันทึกแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3  
 

ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งให้ อปท.บันทึกการจัดทำแนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบข้อมูลกลาง  (INFO) งวดที่ ๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 10.15 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org