***ด่วนที่สุด*** จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.. - ก.ย.๖1)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 13.35 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 312 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org