การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 18.52 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 1313 ท่าน

 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org