** ด่วนที่สุด** การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท.(ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พ.ย.56)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2556 เวลา 14.46 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 1351 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org