การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2556 เวลา 13.40 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 406 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org