การรายงานข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.  
 

การรายงานข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 15.56 น. โดย สันติ ตั้งใจ

ผู้เข้าชม 4826 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org